Eventi & PR

Eventima na jednostavan način privlačite nove klijente čime paralelno povećavate svoj udio na tržistu roba i usluga.

Predstaviti čemo vam nekoliko ideja, izraditi koncept, kalkulaciju/troškovnik, potom provesti i logistiku a sve u skladu s vašim buđetom.

Što sve možemo za vas napraviti?

Ukoliko ste fizička ili pravna osoba s veseljem čemo za vas: osmisliti i organizirati sastanak, tematsku privatnu ili poslovnu proslavu, prezentaciju, konferenciju, festival, koncert, kongres, sajm bilo koje vrste i namjene

Također za vas možemo komunicirati sa javnosti i medijima putem naših public relations stručnjaka, kao prirodan slijed u organizaciji eventa ili ali i potpuno neovisno od toga.