PPC Management

PPC ili pay-per-click je dio Internet marketinga gdje plaćate svaki put kada netko klikne na neki od vaših oglasa, dakle kupujete posjete prema vašem web sajtu. PPC kampanje se rade do onog trenutka kada postanete zadovoljni sa svojim “prirodnim” posjetama web sajtu.

Najpopularniji PPC je onaj koji se radi sa Internet tražilicama:

Google AdWords PPC

Ovo je najbolja marketinška investicija za vašu djelatnost. Čak i sa vrlo malim budžetom možete pokrenuti vaše poslovanje. Postaviti će mo za vas nove te redizajnirati ili podesiti postojeće kampanje kako biste preko Internet tražilica dobili idealne klijente.

Bing PPC

Bing Pay Per Click kampanje također imaju dobre rezultate. Prije postavljanja ovih kampanja bi bilo dobro analizirati Google AdWords kampanje. One u odnosu na Google AdWords imaju svoje specifičnosti. Preporucuje se se onim tvrtkama koji žele iskoristiti sve profitabilne prodajne kanale.

Facebook PPC

Facebook PPC je dobar način za brzo brandiranje vašeg poslovanja, te se sa njim može ostvariti najbolje ciljanje idealnog kupca (dob, lokacija, zanimanja, želje, hobiji….).